Multimédia

Imádságok, kották

Kápolnáink

Cikkek, írások

Támogatás

2018. April. 24.

Naptár

HKSzCsPSzV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Linkajánló

Facebook:

A Szeretetláng Mozgalom 2017-es jelmondatáról
A NEMZETKÖZI KOORDINÁTOR
KARÁCSONYI KÖRLEVELE, 2016


Kedves testvérek, akik szívetekbe fogadtátok a Szeretetlángot!

Engedjétek meg, hogy Jézus születésének ünnepén személyes hangú levélben köszöntselek Benneteket. Az elmúlt időszakban sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen a Szeretetláng Mozgalom 2017-re szánt jelmondata, amely világszerte programot ad számunkra. Néhány napja kifejezetten ezért nyitottam ki a Lelki Naplót, és az 1964. december 6-i dátumnál rögtön a Szent Szűz következő szavaira esett a tekintetem: „Tüzet tűzzel fogunk oltani!” Aztán néhány sorral később a Szűzanya megismétli szavait: „Tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével.” 
Ekkor már teljes bizonyossággal tudtam, hogy hiába is lapozgatnám tovább a Lelki Naplót, nem találhatnék ennél időszerűbb jelmondatot! Éppen ezért hiszem, hogy Mária vezette a kezem és irányította a tekintetem, amikor megláttam ezeket a szavakat: „Tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével.” 
Vajon lehet-e szebb életprogram számunkra napjainkban, amikor úgy tűnik, hogy a gonoszlélek egyre inkább uralma alá vonja a világot? Az ő tüze viszályt és ellenségeskedést támaszt, nemcsak a távoli földrészeken, nemcsak nemzetek és népcsoportok között, hanem körülöttünk, a barátaink, sőt a családjaink körében is. Ez a tűz testi és lelki halállal, pusztulással fenyeget, ám a Szűzanya a Szeretetláng által kezünkbe adja a gyógymódot: „A szeretetemből kicsapó lángok eloltják a pokol tüzét, és el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogják elárasztani a földkerekséget. Ehhez kell nekem az áldozat, a te áldozatod, a ti áldozatotok, hogy (...) a szívek Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék.”
A sátán gyűlöletének tüze leginkább a családokat veszélyezteti. A gonosz a családok egységét, a házasság szentségét és a családon belüli szeretetközösséget akarja megtörni. A családok széttörése ugyanis a szeretet széttörését eredményezi. Minden abortusz, minden elhagyott gyermek, minden válás, minden szándék, amely a keresztény családeszményt veszélyezteti olyan, mint egy-egy tőrdöfés. Ezek a tőrdöfések lassan megölik a szeretetet a földön. Ezért áll mellettünk a Szűzanya, aki maga is családanya volt, és velünk együtt harcolva ezért szólít minket cselekvésre: „Tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével.”
Ahogyan a betlehemi istállóban édesanyja lett a kis Jézusnak, úgy megkeresztelkedésünk pillanatában, együttműködve a Szentlélekkel, a Szűzanya saját Fia által nekünk is új életet ad, s ezzel kezdetét veszi életünkben az Ő lelki anyasága. Attól kezdve soha nem hagy magunkra bennünket, folyamatosan gondoskodik rólunk, törődik velünk, akárcsak egy igazi édesanya. A Szűzanya lelki szinten táplál, tanít és védelmez bennünket. Hadd téjrek ki ezek küzül a védelmező anya szerepére. Mária szünet nélkül őrködik felettünk, segít és támogat minket minden megpróbáltatás idején. Francesco Bamonte atya ezt mondta erről augusztusban a Szeretetláng Fesztiválon: „Ezeket az anyai feladatokat a Szűzanya, aki a legfőbb és legtökéletesebb Édesanya, maradéktalanul és szünet nélkül látja el körülöttünk, nem csupán életünk egy bizonyos szakaszában vagy pillanataiban. Nekünk pedig életünk minden pillanatában kitárt szívvel be kell fogadnunk az Ő gondoskodó szeretetét. Minél több figyelmet és helyet adunk neki lelki életünkben, minél jobban megnyitjuk előtte a szívünket, annál tökéletesebben tudja kifejteni bennünk az ő lelki anyaságát.” 
Ha így teszünk, akkor a Szűzanya valóban együtt fog küzdeni velünk a gonosz ellen. Hiszem, hogy közel az idő, amikor a gonosz gyűlöletének tüze kialszik a mi szeretetből fakadó imáink nyomán! Hiszem, hogy helyette a Szeretetláng tüze lobban fel az emberiség szívében, és ez a tűz – ellentétben a divatos ideológiákkal vagy a hangzatos célokat hirdető jelszavakkal – valóban elhozza számunkra a békét, a szeretetet és végül az üdvösséget.

Kívánom, hogy szülessen meg mindannyiunk szívében a betlehemi Gyermek, tegye áldottá az életünket és minden napunkat a 2017-es esztendőben, és kívánom, hogy mindenütt megvalósuljon a Szűzanyától kapott jelmondatunk: 
„Tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével.”

Kindelmann Győző, 
nemzetközi koordinátor

2016. karácsonyán
AZ ORSZÁGOS KOORDINÁTOR 
KARÁCSONYI KÖRLEVELE, 2016.

(A 2017-ES PROGRAMOKKAL)

Főtisztelendő Atya, 

Kedves imacsoport vezető és kedves testvérek!

 

Mint minden évben, így most is nagy szeretettel és hálával gondolok Rátok, mikor elkezdem a 2016-os évről szóló beszámolómat, és a 2017-es év tervezett programját megosztani Veletek.

1. 2016 I. 18.: Árpád-házi Szent Margit ereklyéjének elhelyezése a  budapesti             Szeretetláng kápolnában.

2. Február 2-án, a Szeretetláng ünnepén 13 vidéki és 5 budapesti helyszínen volt    Szeretetláng átadás.

3. Hálaadó szentmise a rákosszentmihályi Szent Mihály templomban. Ezen a napon adtunk hálát az égieknek az év folyamán kapott kegyelmekért. Megköszönve jelenléteteket, buzdítalak benneteket a 2017-es évben tartandó imanapon való részvételre, hogy minél többen tudjunk hálát is adni a sok-sok kegyelemért, s így ne csak kérjünk a Szűzanyától.

4. Gyalogos keresztút Hűvösvölgyben, amit Szentmisével fejeztünk be a középkori Gercsei kápolnában.

5. Pünkösdhétfőn nagyon sokan keresték fel Máriaremetén a Szeretetláng-sátrat. Többen érdeklődtek a Szeretetláng iránt, és ez nagy öröm volt számunkra.

6. Az országos Szeretetláng találkozón 14 atya és több száz engesztelő vett részt. Mindig nagy boldogság számomra, hogy együtt imádkozhatunk és személyesen találkozhatunk.

7. Országos Szeretetláng zarándoklat Mátreverebély-Szentkútra, ahol 18 atya és 1300 engesztelő vett részt. Hatalmas lelki élményben volt részünk. Csodálatos látni, amikor az ország különböző részeiről érkező engesztelők régi ismerősként köszöntik egymást, és az egész teret szeretet tölti be, ami belőletek sugárzik.

8. Ebben az évben is részt vettünk a Balatonkeresztúron megtartott regionális Szeretetláng Találkozón. Nagy örömömre szolgált, hogy most már kevésnek bizonyult a temp-lomban az ülőhely. Vaslabán atya és az ottani hívek komoly szeretetvendégséggel láttak vendégül minket. Lehetett érezni az összetartozást és a nagy szeretetet, amivel vártak minket.

9. A Szeretetláng Fesztivál az augusztus fénypontja volt - önmagáért beszélt.

10. Az októberi lelkigyakorlatot nagy érdeklődés előzte meg. Aki ott volt, sok terhet tudott lerakni, és rengeteg kegyelmet befogadni. Sok jó gyümölcs termett.

 

Ezzel be is fejezem a 2016-os évről szóló beszámolómat, és küldöm a 2017-es év prog-ramját, hogy időben tudjatok tervezni, szervezni.

 

A 2017-ES PROGRAMOK

 

1. Február 2-án Szeretetláng átadás országszerte. A helyszínekről január folyamán pontos tájékoztatást küldünk ki, melyet majd a honlapunkon is közzé teszünk (www. szeretetlang.hu). 

2. Március 18-án hálaadó Szentmise a Szeretetláng kegyelmeiért a rákosszentmihályi Szent Mihály templomban (1161 Budapest, Templom tér 1.).

3. Április 8-án gyalogos keresztút Pesthidegkúton, ahol Erzsébet asszony a Sze-retetláng-üzeneteket kapta.

4. Május 27-én Országos Szeretetláng Találkozó 9-17 óráig a kispesti Jézus Szíve templomban. Főcelebráns Dr. Kránitz Mihály dékán.

5. VI. 5-én, Pünkösdhétfőn Karizmák Ünnepe Máriaremetén, ahol többféle programmal várunk mindenkit.

6. Július 24-én Szeretetláng zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra, 10-17 óráig. Szentmise: 11 órakor.

7. Augusztus 5-én regionális Szeretetláng találkozó Balatonkeresztúron (Szent Kereszt templom) 10-16 óráig. Szentmise: 11 órakor.

8. Augusztus 26-án Szeretetláng Fesztivál a Budapesten, a Máriaremetei Kegytemp-lom parkjában.

9. Szeptember 21-22-23.: Szeretetláng Lelkigyakorlat Budatétényben.

10. November 19-én lelki nap a budapesti Szeretetláng kápolnában, a kápolna használatba vételének 5. évfordulóján.

 

A Szűzanya és én – előzetes egyeztetés után – nagyon várunk minden Atyát és imacsoportot ebben a szép kápolnában, ahol az első imacsoport alakult Erzsébet asszony részvételével.

Kérem, hogy jelezzétek, ha regionális találkozót szeretnétek tartani, hogy azt a következő körlevélben közzé tudjuk tenni.

Köszönöm az egész évi imátokat, munkátokat, segítségeteket, támogatásotokat. Bizony, ezek nélkül nem létezne sem a Mozgalom, sem az eredmények. Nélkületek én sem tudnám végezni a munkám. Nagy szükségem van imáitokra!

Külön köszönöm, hogy meghallottátok kérésem a mélyszegénységben élé gyerekek és felnőttek megsegítésére a Szeretetláng Fesztiválon (ruha, konzerv, édesség stb.). Külön köszönöm, hogy “igazi” adomány volt, és nem “lomtalanítás”. Hankovszky Béla atya, aki ezt koordinálja, 9 Szentmisét ajánlott fel Értetek hálából. Kérem, ha módotokban áll, 0 2017-es évben is segítsetek.

Bizony, nem tudok eléggé hálát adni Értetek égi Édesanyánknak. Nagyon kérem, hogy imában és szeretetben maradjunk mindig együtt.

A Szűzanya és a kis Jézus áldását kérem Reátok és családotokra. Szeretetben, egészségben, kegyelmekben gazdag áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok a 2017-es évre.

 

 

                                                                                          Tolvaj Endréné, Irén

 

                                                                                          országos koordinátor

2016-12-26 17:53:19

Pataki Mihály Piusz: Találkozásom Erzsébet asszonnyal

2013-08-26 12:19:32

Interjú Erzsébet asszonnyal

2013-03-25 11:04:37

Galgóczy Erzsébet, a Szeretetláng "előfutára"

2013-04-09 09:26:28

Szeretetláng "misszió" Litvániában

2013-03-25 10:38:27

Családi élet a Szeretetláng szellemében

2013-03-10 12:35:03

Begyik Tibor: A „Kisház" ahol Erzsébet asszony élt

2012-11-10 23:21:20

Menkó Ágnes: A Szeretetláng lelkisége

2012-12-26 19:17:04

Menkó Ágnes: Erdő Péter bíboros és a Szeretetláng

2012-11-11 10:11:27