Skip to content

A mi hitünkön és bizalmunkon múlik a kegyelmi hatás

Talán sokan közületek részt tudtak venni az elmúlt napok szeretetlángos rendezvényein vagy közvetítések által tudtatok esetleg bekapcsolódni a programokba.Azt gondolom, mindnyájan nagy ajándéknak élhettük meg, hogy máj.1-8-ig hazánkba látogatott az Egyesült Államokból John Sullivan, a Szeretetláng Mozgalom új nemzetközi koordinátora, aki előadásaival és a vele… Read More »A mi hitünkön és bizalmunkon múlik a kegyelmi hatás

Jézus megtisztítja a Templomot

Nagyböjt 3. vasárnapjának evangéliuma (Ján 2,13-25) igen szorosan összefügg azzal a tanítással, hogy testünk Isten temploma, és ezért csak Isten Lelkének adjunk helyet magunkban, s tiszta élettel őrizzük meg testünket az Ő számára. „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek?” –… Read More »Jézus megtisztítja a Templomot

Iratkozzunk be mi is az Isteni Mester Iskolájába! 

Kedves Testvérek! Elérkezett a Nagyböjt; egy negyven napos lelki út kezdetén állunk. A hamvazkodás szertartásán való részvétellel kifejezzük, hogy az Úr tulajdonai vagyunk, a gonosz léleknek pedig ellene mondunk.   Ahhoz, hogy megtisztult és felkészült lélekkel ünnepelhessük majd húsvét szent titkát, segítséget és ösztönzést kaphatunk… Read More »Iratkozzunk be mi is az Isteni Mester Iskolájába! 

Vidd e lángot, melyet neked nyújtok!

Világosodik az ég, erősödik a napfény, tapasztaljuk a tél elvonulásának első jeleit… Erzsébet asszony naplóbejegyzése szerint február 2-án, Urunk bemutatása napján kérte a Szűzanya az Ő Szeretetlángjának megünneplését; a szentmise keretében „lángátadás” néven ismert, „Szeretetláng-papok” által végzett szertartást, az erre kijelölt templomokban. (1962. május 4.) Hogyan is függ… Read More »Vidd e lángot, melyet neked nyújtok!

Balogh Szilvia: Legyen bennünk csodálkozás Isten nagylelkűségén!

A karácsonyi időben Mennyei Atyánk és Szent Fia bőségesen elhalmozott minket Szeretetével; fontos, hogy most, az évközi időben, a hétköznapok világában se homályosuljon el szívünkben a Szeretet fénye, hanem őrizzük és hagyjuk növekedni magunkban az Ő kegyelmeit, járjunk Vele egységben; érzelmeinkkel, szándékainkkal Hozzá kapcsolódjunk! Tapasztalni… Read More »Balogh Szilvia: Legyen bennünk csodálkozás Isten nagylelkűségén!

Balogh Szilvia: Az Úrral való egységért

Előző bejegyzésemben az Úr Jézus Erzsébet asszonyhoz szóló első kéréseit idéztük fel. Ahhoz, hogy ezek teljesítésében kitartóak és hűségesek tudjunk maradni, az szükséges, hogy a Vele való kapcsolatunk mindenek fölött álljon, azaz mindig, mindenben Isten Országára törekedjünk. Az Erzsébet asszonyhoz szóló, utaló felhívása – a… Read More »Balogh Szilvia: Az Úrral való egységért

Balogh Szilvia: Az Én békémet adom neked!

Az Isteni Kegyelem munkálkodása bennünk az Úr Békéjének hordozóivá tesz minket.A Szentháromság Isten Bölcsességét nem ismerő világban a keresztény hívő léte felszólítást jelent annak az Istennel való kiengesztelődésnek a megismerésére és befogadására, melyet Krisztus szerzett meg számunkra, az Örök Atya irgalmából. (vö. 2Kor. 5,19-20)Akik az… Read More »Balogh Szilvia: Az Én békémet adom neked!

Balogh Szilvia: Az ünnepi készülődés órái után

Nagyon remélem, hogy a Karácsony ünnepét megelőző napokban azzal a tudattal végeztük a takarítás, sütés-főzés és a lakás díszítésének faladatait, hogy az Úr látogatására készülünk, szeretnénk Őt (is) vendégül látni, befogadni(!) Ha a karácsonyi sürgés-forgás, családlátogatások során kimerültnek érezzük magunkat, és nehéz újra felvenni a… Read More »Balogh Szilvia: Az ünnepi készülődés órái után