Skip to content

Csatlakozás a Szeretetláng Mozgalomhoz

Légy hajlandó befogadni; ez ilyen egyszerű. Ez egy ajándék, kegyelem, szabadon adott. Nem kell csatlakoznod semmihez, nem kell imádkoznod semmiért, nem kell tenned semmit ahhoz, hogy megkapd ezt az ajándékot, azon kívül, hogy hajlandó vagy elfogadni.
Ahhoz azonban, hogy hatékony legyen, ha már megkaptuk, válaszolnunk kell rá! Ellenkező esetben hatástalan, és elveszítjük ezt a kegyelmet. Hogyan néz ki tehát a válaszadás?
Ha megkapjuk ezt a nagyszerű képességet, hogy jobban szeressünk, mint valaha; ha megkapjuk ezt a kegyelemmel teli szeretetet, akkor válaszolnunk kell e szeretetre azzal, hogy tettekre váltjuk. Ehhez meg kell értenünk, hogy mi a szeretet, ám a legtöbben nem értjük.
Engedj meg egy plédát. A szerelemről egy nagy hazugságot mondtak nekünk – azt, hogy a szerelem az önmegvalósításunkról szól: találkozunk valakivel, akitől csodálatosnak érezzük magunkat, akitől kiteljesedünk, és ez a szerelem. Mi nem erről a szerelemről beszélünk. Ez a kegyelemmel teli szeretet az önfeláldozásról szól, nem az önkiteljesedésről.
Az életnek csak két célja van – vagy önmagunkért élünk, vagy a szeretetért. A legtöbben, anélkül, hogy tudatában lennénk, életünk nagy részét önmagunkért éljük. Hogyan választjuk meg, hogy mit együnk? Hogy mit akarunk. Hogyan választjuk ki, hogy mit viseljünk? Amit mi akarunk viselni. Hogyan döntünk a pénzünk elköltéséről? Hogy a lehető legtöbbet kapjuk a legkevesebbért magunknak, még akkor is, ha ez a rabszolgaság feltámadását jelenti a világban. Hogyan döntünk úgy, hogy az időnket töltjük? Azt tesszük, amit tenni akarunk.
A szerelem mindezt megváltoztatja. Azt kérdezzük, hogyan ehetünk (vagy nem ehetünk) mások kedvéért? Hogyan tudok másokért öltözködni? Hogyan használhatom a pénzemet mások javára? Hogyan használhatom az időmet mások javára? Ez nagyon gyakorlatias. Hogyan választjuk ki, hogy melyik banánt vesszük el a fürtből? A legjobbat magunknak, vagy hagyjuk meg a legjobbat másoknak, és vegyük el a legrosszabbat, hogy másoknak ne kelljen megenniük? Melyik szelet desszertet vegyük el? A szeretet mindig a legkisebb szeletet veszi el a pitéből. Hogyan vezessünk, vagy szálljunk fel a buszra vagy a vonatra? Önmagunknak élünk vagy a szeretetnek élünk?
Ha a szívünk most már tele van ezzel a rendkívüli, csodálatos szeretettel, akkor az életünk most már folyamatosan tele lesz az áldozatos szeretet cselekedeteivel. Ezt mutatta meg nekünk Jézus a kereszten – hogy milyen az igazi szeretet, Isten szeretete, az a szeretet, amely Mária Szeplőtelen Szívét kegyelemmel telve tölti be: „Arról ismertük meg Isten szeretetét, hogy életét adta értünk. Tehát nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért. Aki birtokolja a világ javait, és látja, hogy testvére szükséget szenved, de mégis elzárja előle szívét: hogyan él abban Isten szeretete? Gyermekeim, ne szeressünk szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!” 1Ján 3,16-18.
A kegyelmek legnagyobb kiáradására adott válasz, amióta az Ige testté lett, az áldozatos szeretet legnagyobb kiáradása. Ezt az ajándékot ingyen kapjuk, de aztán válaszolnunk kell rá. Amikor a világot betölti ez a szeretet, a gonoszság kiűzetik. Ezt a szeretetet kell segítenünk terjeszteni, hogy végre elhozzuk a békét és a jót.

A Szeretetláng Mozgalomnak minden nagykorú, megkeresztelt katolikus személy tagja lehet. Ha egy előadás, lelkigyakorlat vagy kiadvány által megismerted a Szeretetláng lelkiséget, és abban felfedezted az életszentségre vezető benső utat, amelyen járni kívánsz, lélekben Közösségünk tagjának tekintheted magad. Ez a „lelki tagság” azonban gyakran csak egy benső érlelődési folyamat kezdete, mely során a legtöbb testvérünk szívében felébred a vágy, hogy formális elköteleződéssel, konkrét módon is vállalja, hogy szeretné a Szeretetláng kiáradását Jézus és a Szent Szűz apostoli lelkületű munkatársaként segíteni. A formális elköteleződésnek három formája van, ám egyik sem magasabbrendű a másiknál. Mindössze arról van szó, hogy az életállapotodtól, a lelki beállítottságodtól vagy a lehetőségeidtől függően választasz a három lehetőség közül.

  • Egyéni tagság (imacsoporthoz tartozástól független)
  • Családi közösségben megélt tagság
  • Imacsoporthoz tartozó tagság (templomban vagy magánházban összegyűlve)

A formálisan elköteleződött, vagyis regisztrált taggá válás feltétele, hogy ismerd a Szeretetláng Lelki Naplót, vagy legalább annak egy kivonatát, a Mozgalom alapimáit és más imádságait, valamint az Alapszabályzatot. Óhajtsd az eucharisztikus áldozatban való gyakori részesedést, az Oltáriszentség imádását, valamint a rózsafüzér imádkozását, mint a megváltás titkaiban való elmélyedés hatékony módját. A szentségek vétele mellett élj mindazon eszközökkel, amelyeket az Egyház az életszentségre vezető útként hagyományosan felkínál. Ilyenek: a bűnbánat, a böjt, a lemondás, vagy az áldozatvállalás. Mint az életszentség tökéletes példáját, kövesd a Szent Szűz erényeit, és másokat is buzdíts erre. 

Bár nem feltétel, de szép kifejeződése a taggá válásnak, ha a jelentkező az úgynevezett „Szeretetláng átadás” révén erősíti meg a Szűzanya Szeretetlángja iránti elköteleződését. Ekkor az imaközösség vezetője (vagy a pap) égő gyertyát nyújt feléd és küldetést ad neked, azokkal a szavakkal, amelyeket a Szent Szűz mondott Erzsébet asszonynak a Szeretetláng Lelki Naplóban leírtak szerint: „Vedd e lángot, melyet neked nyújtok. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg nála a tiédet, és add tovább!” (1962. április 13.). Ha pap közreműködésével történik a Szeretetláng átadás, szimbolikus szépségű lehet, ha az átadott gyertyát a Krisztust és az Ő világosságát jelképező húsvéti gyertyáról gyújtja meg.

Családi imaközösségekben a családfő vezetheti a Szeretetláng átadást, az egyéni tagok számára minden évben február 2-án nyílik erre lehetőség, amikor az ország számos templomában van Szeretetláng átadás, a Szűzanya kérésének megfelelően: Szívem Szeretetlángjának ünnepét Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án tartsátok. Nem kívánok külön ünnepet!” (1962. augusztus 1.). A helyszínek listáját az ünnep közeledtével az „események” menüpont alatt közöljük.

A Szeretetláng Mozgalomba klerikusok, valamint a megszentelt élet intézményeinek és az apostoli élet társaságainak tagjai is felvételt nyerhetnek.

Hálás szívvel fogadjuk, ha a tagok elsősorban imájukkal, de ha lehetőségük van rá, anyagilag is hozzájárulnak apostoli munkánk segítéséhez, hogy a Szűzanya Szeretetlángját minél több ember megismerje, s így kegyelmi hatása kiáradjon az egész emberiségre.