Skip to content

Kápolnáink

A Szent Család tiszteletére szentelt kápolnát Erdő Péter bíboros 2012. augusztusában először lelki központként adta számunkra használatba, majd 2023. augusztus 7-én kelt dekrétumában ezt a helyet jelölte meg a Szeretetláng Mozgalom székhelyeként. A kápolna a 20. század elején istállóként működött. Mivel a környéknek nem volt temploma, 1921-ben a területet birtokló grófnő csekély térítés ellenében átadta az épületet az Egyháznak, hogy némi átalakítás után kápolnaként működhessen. Számunkra mindez jelképes, hiszen a Szent Család is egy istállóban talált helyet, s a Szent Szűz is ezt mondja a Lelki Naplóban: „Most meg fogjuk kezdeni az utat, és Szent Józseffel együtt neked is végig kell járnod Betlehem sötét, ködös utcáit. Velünk együtt szállást kell keresni az én Szeretetlángomnak, mely maga Jézus Krisztus.” Az sem véletlen, hogy az 1970-es években Fuhrman Ernő atya, Erzsébet asszony akkori lelkivezetője itt alapította meg az első templomi Szeretetláng imaközösséget hazánkban. Jelenleg a kápolnában minden szerdán és pénteken 14 órától tartunk engesztelő imaórát majd szentmisét, emellett folyamatosan szervezünk lelkinapokat, előadásokat, lelkigyakorlatokat, melyekről az események menüpont alatt lehet tájékozódni.

Kapcsolatfelvétel, információ: Telefon: +36 30 912 9915

Egy családapa vezetésével – még Erzsébet asszony életében – ebben a házban jött létre az első családi Szeretetláng imaközösség Magyarországon, megvalósítva ezzel a Szűzanya 1963. április 13-i kérését: „Az engesztelés módja a családokban történjék.” A házat később egy német pap, Dr. Wilhelm Leichmann atya vásárolta meg, aki nyugdíjas korában itt telepedett le, hogy szívvel-lélekkel a Szeretetláng szolgálatának szentelje életét. Betegsége miatt idős korában egy ausztriai rendházba költözött, és ezután engedélyezte, sőt, nagylelkűen finanszírozta is, hogy a kertben álló nagy garázst szentségimádó kápolnává alakítsuk át. Miután Erdő Péter bíboros úr 2022. május 30-án kelt határozatában engedélyezte a kápolna működését, a hely hamarosan Máriaremete egyéni és közösségi szentségimádó központjává vált. Jellegzetessége, hogy amint Erzsébet asszony is saját kulcsot kapva juthatott be a Remetekertvárosi Templomba imádkozni („Két nap múlva korán reggel a nővér azzal fogadott, hogy megjött a jó hír: a kért kulcsot megkaptam!”), egy elektronikus beengedő rendszer révén ide is bárki jöhet imádni az Urat a nap 24 órájában – megfelelő biztonsági feltételek mellett.

Zártkörű imaalkalmak időpontjai:

Egyéni szentségimádási nap: minden szerdán 6-24 óráig, óránkénti váltással.

Hétfőn reggel 6-7 óráig édesapák hétkezdő imája

Minden hónap utolsó vasárnapján 17-20 óráig házaspárok imaestje

Minden pénteken 18-20 óráig egyházzenei program imádsággal

Bárki számára nyitott közösségi Szentségimádás:

Minden hónap 3. keddjén, 20-22 óra között, Kemenes Gábor atya vezetésével.

A fennmaradó időpontokban az elektronikus beléptető rendszer – jogosultsághoz kötött – használatával bárki szabadon betérhet a kápolnába imádkozni.

Kapcsolatfelvétel, információ: telefon: +36 30 205 8170; e-mail: kindelgyozo@gmail.com


A kápolna helyén hajdan családi ház állt, ahol egy áldozatos házaspár gondoskodott élete utolsó napjaiban a nagybeteg Erzsébet asszonyról, aki 1985. április 11-én itt adta át lelkét Teremtőjének. A házat később lebontották, újat építettek helyette, és a telken éppen annak a szobának a helye, ahol Erzsébet asszony meghalt, üresen maradt. Tizenegy évnyi előkészítés és egy év építkezés után 1997 nyarán itt készült el a Szeretetláng Királynőjének tiszteletére emelt kápolna, 2018. tavaszára pedig a hozzá tartozó közösségi ház. Az oltárba Szent Fausztina nővér csontereklyéje került, a középpontban az Erzsébet asszonyt átölelő Szűzanya fából faragott, művészi szobra látható.

Az imaórák rendje: Keddenként 16-18 óráig közös szentségimádás, a végén igeliturgiával; csütörtökönként 9-14 óráig szentségimádás, majd szentmise; minden negyedév utolsó szombatján lelki nap, 9-16 óráig. A Szentmisék rendje: minden csütörtökön 11 órától.

A Szent József-ház az 1990-es évek óta a Szeretetláng Mozgalom missziós tevékenységének egyik fő helyszíne. Két évtizede egy nővérközösség alapításának céljából alakult. Itt működik a Szeplőtelen Szív Alapítvány, itt történt a Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadásának és a Mozgalom magyarországi megalapításának előkészítése.
Adottságai folytán az épület egyfajta zarándokközponként működik, ahová hazánkból és a világ legkülönbözőbb részeiről érkeznek látogatók, akik szeretnék megismerni a Szeretetláng lelkiségét és a helyszíneket, amelyek Erzsébet asszony életéhez kötődnek. A ház kápolnájába – a hely sajátosságaiból fakadóan – előzetes jelentkezés után lehet betérni egyéni vagy közösségi imára. Egyéni szentségimádási nap minden hétfőn 7-24 óráig van, óránkénti váltással.
Kapcsolatfelvétel és információ: +36 30 907 3771