Skip to content

Linkajánló

A honlap a Boldogságos Szűz Mária dicsőségére készült, hogy egy összefoglaló tárházat adjon a Katolikus Egyházunk szentségeiről, szentelményeiről,  Jézus Krisztus és Szűz Mária által adott lelki üzenetekről, ill. katolikus misztikusok által közvetített engesztelő gyakorlatokról, többek között a Szeretetlángról is.

A blog célja, hogy „Hazánk a Szeretet földje legyen!”. Mi a Szeretet földje? Isten országának megvalósulása közöttünk, ahol az  emberek megbékélnek egymással, elfordulnak a rossztól és jó célokat tűznek ki maguk és közösségeik elé. Ahol Isten áldása alá kerül az egész teremtett világ, mindenki lehetőséget kap  képességei és tehetségei kibontakozásához, és az emberek megerősítik egymást a szeretet útján. A honlapon számos írás és videó található a Szeretetlángról.

A „Hajnal Szép Sugara” kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng-üzenetekben. A blog szeretne indítást adni az Egyház iránti hűségre, és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. A Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl a Mária-jelenések és az „üzenetek” köréből kizárólag az egyházilag kivizsgált magánkinyilatkoztatásokból merít.

Az Emmánuel Közösség tagjai megtapasztalták a Krisztussal való személyes találkozást. Ebből a találkozásból született meg az a vágy, hogy Vele együtt járjanak a szentség útján, engedve, hogy a Szentlélek vezesse őket.  A Közösség tagjai a nap minden pillanatát Isten dicsőítésében szeretnék megélni, és életük középpontjába az Eucharisztiát kívánják helyezni. Az utóbbi években több közös programot szerveztek a Szeretetláng Mozgalommal.