Multimédia

Imádságok, kották

Kápolnáink

Cikkek, írások

Támogatás

2023. szeptember. 25.

Naptár

HKSzCsPSzV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Linkajánló

Facebook:

Szeretetláng-lelki tükör

 

1. Milyen a kapcsolatom Istennel?

Van-e élő, személyes szeretet-kapcsolatom Jézussal, a Szentháromság egy Istennel? Törekszem-e Isten akaratához igazítani a saját akaratomat és vágyaimat? Törekszem-e Isten bennem való jelenlétére figyelni?

A hit és a kegyelem fényével megvilágított értelemmel megvizsgálom-e életemet, Istennel való viszonyomat és szeretet-kapcsolataimat az emberekkel?

A szeretet mérlegén megvizsgálom-e minden este lelkiismeretemet? Őszinte bűnbánatot tartok-e? Imáim során naponta tudatosan fölemelem-e lelkemet Istenhez, vagy eltemet a mindennapi élet gondja-baja?

Vágyakozom-e arra, hogy bensőséges szeretet-kapcsolatban legyek Istennel, a Szűzanyával, a szentekkel, az őrangyalommal, angyalokkal? Figyelek-e őrangyalom sugallataira és követem-e azokat?

Vágyakozom-e arra, hogy gondolataim, szavaim, érzéseim, tetteim és bensőm egy legyen az Úrral? Teszek-e valamit ennek érdekében vagy csak csodára várok? Együttműködök-e a számomra felkínált kegyelemmel? Keresem-e, és ha megtaláltam, elfogadom-e Isten rám vonatkozó akaratát? Imádkozom-e a Szentlélek világosságért? Vannak-e Istenre irányuló, szent vágyaim?

Találok-e időt mindennapjaimban, amikor csak Istennel vagyok, Vele foglalkozom, az Ő szeretetével töltekezem? Teljes bizalommal fordulok-e Jézushoz és bűnbánó lélekkel Rá tekintek-e, hogy tekintetünk összeforrjon?

Vallásos életem: csak külsőség vagy a bensőséges lelki élet? Imádságaimban a mennyiségre, ill. inkább a minőségre törekszem?

Tudok-e Istennek hálát adni mindenért, megköszönni Neki adományait, Gondviselését?

Dicsőítem-e Istent, ill. megdicsőítem-e Őt életemmel?

Engesztelő szeretettel tudok-e a bűnösökért imádkozni, áldozatot hozni, vezekelni és könyörögni értük?

Jézus Krisztus iránti szeretetből, Szűz Mária által Istennek ajánlottam-e magamat? Komolyan veszem-e felajánlásomat és lankadatlan hűséggel, szeretetből megújítom-e naponta?

Jézus Krisztus iránti szeretettől indíttatva Benne, Nála keresem-e és találom-e meg életem értelmét és célját?

Kiben hiszek, remélek: Istenben vagy saját erőfeszítéseimben, ill. ezoterikus erőkben? Őt szeretem-e mindenekfelett?

Bízom-e Benne, és ez megnyilvánul-e mindennapi életem során is szavaimban, cselekedeteimben?

Megnyitom-e szívemet Isten előtt? Igyekszem-e a bennem lévő akadályokat leépíteni, megszüntetni? Befogadom-e Isten rám áradó szeretetét? Engedem-e hogy az átjárja bensőmet és átalakítson a kegyelem? Azáltal formál az Úr, hogy tanítványává tesz. Olvasom-e rendszeresen és elmélkedve a Szentírást?

Mindennapi életemben és imáim során megnyilvánul-e hitem, reményem, szeretetem? Vallásosságom lélekkel átitatott, bensőséges Isten-kapcsolatból táplálkozik-e, vagy puszta külsőség? Nem felületes-e imaéletem?

Szentségimádásra szoktam-e járni?

Imádságaimban, cselekedeteimben, életemben Isten akaratát vagy a saját akaratomat keresem-e? Testi-lelki bajaimban az Úrhoz és a Szűzanyához fordulok-e segítségért?

 

2. Milyenek az emberi kapcsolataim?

Jézus Krisztus iránti szeretettől indíttatva él-e bennem szeretet embertársaim iránt?

Vágyakozom-e arra, hogy mások is megismerjék és mások is törekedjenek az életszentségre?

Nem sajnálok-e imát és áldozatot a szeretet kibontakozásáért, az Isten iránti, ill. a felebaráti szeretet növekedéséért? Megosztom-e embertársaimmal az isteni szeretet tüzét, továbbadom-e Szűz Mária Szeretetlángját?

Imádkozom-e rendszeresen családomért, egyházközségemért, egyházmegyémért, hazánkért, az egész Egyházért, az élőkért és a megholtakért?

Imádkozom-e rendszeresen papi hivatásokért, a papok megszentelődéséért, családokért, gyermekáldásért, az ifjúságért, és hogy a fiatalok tekintsék hivatásnak a családos életet? Szeretettel imádkozom-e, imádom, engesztelem-e Jézust az Oltáriszentségben?

 

3. Milyen a kapcsolatom önmagammal?

Elfogadom-e szívem legmélyéből élethelyzetemet? Törekszem-e kibontakoztatni életemben a szeretet? Elfogadom-e önmagamat olyannak, amilyen vagyok? De ugyanakkor dolgozom-e azon, hogy rossz tulajdonságaimat a kegyelem segítségével leküzdjem, legyőzzem, ill. átalakítsam? Mi életem legfőbb vágya?

Mi életem legfőbb célja? Mi az, ami bensőmet igazán megmozgatja, irányítja? Kitűzök-e magam elé olyan célokat, amelyek lelkesítenek, amelyek Isten felé, örök célom felé vezetnek? Rövidtávú, hosszú távú, ill. örök céljaimat megfogalmaztam-e magam számára és azokat szem előtt tartom-e mindennapi életem során?

Vágyakozom-e az életszentségre, arra, hogy a tökéletesség ösvényén előrehaladjak? Tudatosítom-e és megfogalmazom-e magamban e szent vágyakat? Felhasználom-e az ezek megvalósításához szükséges eszközöket és a képességeim szerinti lehetőségeket?

Él-e bennem elszántság, hogy életállapotomnak megfelelően Istennek szenteljem magam, s Isten kedvéért embertársaimnak, s önzetlenül az ő szolgálatukra legyek? E komoly elhatározásom után meghatároztam-e magamnak azokat a konkrét lépéseket, amelyeket meg kell tennem, hogy közelebb jussak rövid és hosszabb távú, ill. örök célomhoz?

 

4. Él-e bennem egészséges hazaszeretet?

Imádkozom-e hazám egyházi és világi vezetőiért? Imádkozom-e hazám lelki megújulásáért? Lehetőségemhez képest megteszem-e azt, amit tudok?

Mit tettem Isten Országának eljöveteléért, a Szeretetláng kiáradásáért?

 

5. A Szeretetláng lelkisége megnyilvánul-e életemben?

Befogadtam-e a Szeplőtelen Szív Szeretetlángját és engedem-e, hogy a Szeretetláng kifejtse bennem kegyelmi hatását? Törekszem-e arra, hogy szívemet egyre jobban megnyissam a Szűzanya Szeretetlángja előtt? Törekszem-e arra, hogy a szeretet útjában lévő akadályokat megszüntessem, eltávolítsam, ill. feloldjam, s ha kell, bűnbánattal beismerjem hibáimat és bocsánatot kérjek?

Imádkozom-e a Szeretetláng kiáradásáért? Én is azt akarom, amit a Szűzanya, hogy egyetlen egy lélek se kárhozzon el? Imáimat, áldozataimat naponta felajánlom-e a Szűzanya szándékára, a Szeretetláng kiáradásáért? Imádkozom-e rendszeresen családomért, egyházközségemért, egyházmegyémért, hazánkért, az egész Egyházért, az élőkért és a megholtakért?

Él-e bennem szent vágy az igazi Mária-tisztelet terjedése és mélyülése iránt?

Olvasom-e és elmélkedem-e Szeretetláng Lelki napló üzeneteiről? Akarom-e, hogy elmélyüljön bennem a Szeretetláng e kegyelem és elmélkedek-e az üzenetekről, hogy jól szívembe vésődjenek a Szűzanya szavai?

Vágyakozom-e arra, hogy embertársaimban is fellobbanjon és égjen a Szeretetláng olthatatlan lángja? Imádkozom-e ezért? Mit teszek ezért? Törekszem-e arra, hogy családom, közösségem a Szűzanya kérése szerint kegyhely legyen?

Készséges vagyok-e a Szeretetláng által a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével oltani környezetemben: a türelem, a jóindulat, a megértés, a megbocsátás, az értékek megbecsülése által?

A Szűzanya a Szeretetláng által a szívek mélyén teszi csodáit! Van-e bennem őszinte alázat, csöndes elrejtettségre törekvés? Tartózkodom-e a feltűnéstől?

Van-e bennem szent vágy a Szeretetláng kiáradását kérni imáimban és teszek-e ezért valamit? Imádkozom-e a Szűzanya szándékára?

Mindennapi munkámat felajánlom-e Isten dicsőségére és a lelkek megmentésére a Szeretetláng szellemében? Szenvedéseimet felajánlom-e Isten dicsőségére és a lelkek megmentésére a Szeretetláng szellemében?

Elfogadom-e állapotomat, képességeimet, korlátaimat, betegségemet Isten kezéből? Vagy szüntelen lázadás él bennem?

Szoktam-e böjtölni: egészségi állapotomhoz képest? (Böjt lehet bármiféle önmegtagadás, lemondás.) Szó-böjt! Tudok-e hallgatni, másokat meghallgatni?

 

2012-11-07 22:49:05