Multimédia

Imádságok, kották

Kápolnáink

Cikkek, írások

Támogatás

2023. december. 05.

Naptár

HKSzCsPSzV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Linkajánló

Facebook:

LitániákA litánia az Egyház egyik legősibb imaformája, melyben a nép és az előimádkozó dialogizáló könyörgéssorozattal fordul Istenhez vagy a szentekhez. Liturgikus gyökerét a szentmisében a Kyrie eleison-ban (Uram irgalmazz) és a hívek egyetemes könyörgésében fedezhetjük fel. 
Legősibb a Mindenszentek litániája, mely a keresztelési liturgiából önállósult ősi könyörgő imádság; szerkezete mintája lett a későbbi litániáknak. Igen ősi még a Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó Loretói litánia, melynek első változata az 1200-as évekből maradt fenn. 
A litániák, főleg egyszerűségük és könnyen imádkozhatóságuk miatt idővel oly nagy számban keletkeztek, és oly nagy népszerűségnek örvendtek, hogy az invokációkban felszínre kerülő teológiai pontatlanságok miatt VIII. Kelemen pápa a Mindenszentek és a Loretói kivételével mindet betiltotta. Az 1917-es Egyházi Törvénykönyv később enyhített ezen a rendelkezésen, és pápai jóváhagyáshoz kötötte nyilvános használatukat (a Jézus neve, a Jézus Szíve, a Szent József és a Krisztus vére litánia kapta meg a jóváhagyást). Ezért találkozhatunk régi imakönyvekben a “magánhasználatra” megjelöléssel a litániák címe mellett. A II. János Pál pápa által jóváhagyott új Egyházi Törvénykönyv a megkötéseket még tovább könnyítette.
Az itt közölt litániákat imádkozhatjuk otthon, családi körben, vagy válogathatunk belőlük a közösen végzett szentségimádási és engesztelő imaórák összeállításánál. SZERETETLÁNG LITÁNIA
 
Uram, irgalmazz nekünk! 
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
– Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket!
– Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
– Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei Atyaisten, − irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, − irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, − irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, − irgalmazz nekünk!
 
Üdvöz légy Mária, – kinek Szeplőtelen Szívében 
az Isten- és emberszeretet szüntelenül lángol!
 
Hogy a Szeplőtelen Szív Szeretetlángja áthassa lelkünket! 
     − Add meg, Urunk, Istenünk!
Hogy tökéletes istenszeretetre késztesse szívünket!
Hogy őszinte emberszeretetre gyújtsa szívünket!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja legyen a családok
      meleget árasztó fényforrása!
Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek!
Hogy az anya Szív Szeretetlángja a kisgyermekek lelkét is átjárja!
Hogy Édesanyánk Szívének fénye utat mutasson nekünk!
Hogy a Szeretetláng által megvilágított úton járjunk!
Hogy Mária Szíve Szeretetlángjánál felismerjük életünk értelmét!
Hogy Mária Szíve Szeretetlángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csíráit!
Hogy a Szeretetláng felszítsa jóra való törekvéseinket!
Hogy Édesanyánk Szívének Szeretetlángját közvetítsük testvéreinkhez!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja bevilágítson a sötét lelkekbe!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse!
Hogy a Szűzanya Szíve Szeretetlángjától a kőszívek is meglágyuljanak!
Hogy a Szűzanya Szíve Szeretetlángja felrázza a közömbösöket!
Hogy a Szűzanya Szíve Szeretetlángja felgyújtsa az apostoli lelkeket!
Hogy az Édesanyánk Szívéből feltörő Szeretetláng minden emberhez eljusson!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja gyújtsa istenszeretetre lelkünket!
Hogy a Szűzanya Szíve Szeretetlángja oltsa ki a gyűlölet tüzét!
Hogy Szűzanyánk Szeretetlángja 
      világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét!
Hogy az Édesanyánk Szívéből kapott Szeretetlángot életünk végéig őrizzük!
Hogy a Szeretetláng szelíd fényénél haladjunk az ég felé!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja világítson nekünk a halál óráján!
Hogy a Mária Szívéből áradó Szeretetláng szüntelenül lobogjon bennünk!
Hogy a Szeplőtelen Szív Szeretetlángja mielőbb beragyogja az egész világot!
 
Szent József! Te szállást kerestél a Szűzanyának Betlehemben,
– segíts nekünk is szállást keresni 
Szeretetlángjának az emberi szívekben!
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
− Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! 
 
Könyörögjünk! Szentlélek Úristen! Tekints szeretett Jegyesedre, a mi Szeplőtelen Szívű Édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy Szeplőtelen Szívének isteni Lelked által szított Szeretetlángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a Béke Feje-delme legyen Szeretete Szentségében oltáraink trónján. Aki Veled él és uralkodik az Atyával egységben Isten, mindörökkön örökké. Ámen


A KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONYLITÁNIÁJA
 
Uram, irgalmazz nekünk! 
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
– Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket!
– Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
– Krisztus, hallgass meg minket!


Mennyei Atyaisten, − irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, − irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, − irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, − irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária! – Könyörögj érettünk!
Kármel Anyja és ékessége!
Szentháromság kiválasztottja! 
Isten dicsőségének szövetségszekrénye!
Isten legnagyobb csodája!
A Mindenható mesterműve!
Isten bölcsessége és gyönyörűsége!
Tövisek közt liliom!
Az Ég édes ajándéka!
Megbocsátó és elnéző Anya!
Az emberiség Társmegváltója!
Az idők megújulása!
Könyörgő mindenhatóság!
Fenséges közbenjárónk!
Égi kincsek kiosztója!
Isten javainak kincstárnoka!
Minden veszélyben oltalmunk!
Elhagyottak segítsége!
Szomorúak vigasztalója!
Tévedések legyőzője!
Szegények és elhagyatottak Édesanyja!
Kétségbeesettek menedéke!
A világ utolsó menedéke! 
Legyőzhetetlen erősségünk!
A földkerekség áldottja!
Ó, arany csillagunk!
Ó, illatos virágunk!
Ó, titkos forrásunk!
Biztos menedékünk!
Isten haragjának kiengesztelője!
Árvák és özvegyek mentsvára!
Üdvösségünk záloga!
Süllyedők mentőöve! 
Elesettek pártfogója!
Haldoklók segítsége és vigasza!
Paradicsom kapuja!
Mennyország kulcsa!
Isteni jóság trónusa!
Élő vizek forrása!
Hajótöröttek kikötője!
Tengernek fényes csillaga!
Kármel virága!
Kármelitáidat szereteteddel elhalmozó Anya!
Skapulárét viselők gyöngéd Édesanyja!
A szent skapuláré Királynője!
 
Szent József és a Kármelnek összes szentjei! 
– Könyörögjetek érettünk! 
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk, Kármel Anyja és ékessége,
– hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Szűzanyánk, annyira szeretted a Kármelt, hogy miatta közénk jöttél. Áldj meg minket, hogy mindenkor felismerjük akaratodat és magunkról elfeledkezve életünk a Te dicséretedben és szolgálatodban teljék el. Ámen.
 


SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK LITÁNIÁJA
 
Uram, irgalmazz nekünk! 
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
– Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket!
– Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
– Krisztus, hallgass meg minket!


Mennyei Atyaisten, − irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, − irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, − irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, − irgalmazz nekünk!
 
A mennyei Atya leányának szeretett Szíve,
– könyörögj érettünk!
A Fiúisten Anyjának áldott Szíve,
A Szentlélek mátkájának kiválasztott Szíve,
A Szentháromság Templomának csodálatra méltó Szíve,
Mária Szíve, áteredő bűn nélkül fogantatott Szív,
Mária Szíve, minden cselekedeti bűntől tiszta Szív,
Mária Szíve, minden erénnyel és kegyelemmel teljes Szív,
Mária Szíve, minden szentség teljessége,
Mária Szíve, bölcsesség székhelye,
Mária Szíve, igazságosság tükre,
Mária Szíve, frigynek szent szekrénye,
Mária Szíve, irgalom trónus,
Mária Szíve, bűnösök menedéke,
Mária Szíve, keresztények segítsége,
Mária Szíve, betegek gyógyulása,
Mária Szíve, tévelygők világossága,
Mária Szíve, igazak erőssége,
Mária Szíve, szomorodottak vigasztalása,
Mária Szíve, kisértésekben erősségünk,
Mária Szíve, haldoklók reménye,
Mária Szíve, az isteni szeretet legtökéletesebb áldozata,
Mária Szíve, miérettünk a fájdalom tőrével átszúrt Szív,
Mária Szíve, Jézus szeretetének záloga,
Mária Szíve, a mennyek dicsőségében megkoronázott Szív,
Mária Szíve, segítőnk minden viszontagságunkban,
Mária Szíve, minden szívnek öröme,
Mária Szíve, angyalok gyönyörűsége,
Mária Szíve, mennyországnak ajtaja,
Rózsafüzér Királynőjének szeplőtelen Szíve,
Rózsafüzér Királynőjének dicsőséges Szíve,
Rózsafüzér Királynőjének nagyhatalmú Szíve,
Rózsafüzér Királynőjének jóságos Szíve,
Rózsafüzér Királynőjének hűséges Szíve,
Rózsafüzér Királynőjének irgalmas Szíve,
Rózsafüzér Királynőjének türelmes Szíve,
Rózsafüzér Királynőjének szelíd és alázatos Szíve,
Rózsafüzér Királynőjének dícsérendő Szíve,
Rózsafüzér Királynőjének szeretetre méltó Szíve,
Rózsafüzér Királynőjének legtisztább Szíve,
Rózsafüzér Királynőjének legdrágább Szíve,
Rózsafüzér Királynőjének legszentebb Szíve,
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Rózsafüzér Királynője!
– Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk! Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária Szívét kegyelmeid teljességével tökéletesítetted, legédesebb szeretetednek fényével megvilágosítottad, hogy egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus benne kedvesen nyughasson. Engedd nekünk isteni kedvelésed által, amelyet e legszentebb Szívben találtál, hogy mi is az ő utjain járva, a megváltás gyümölcseiben részesüljünk, az irántad való szeretetben naponként gyarapodjunk, és ez élet után az örök boldogság örömeibe jussunk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 


JÉZUS SZENT NEVÉNEK LITÁNIÁJA
 
Uram, irgalmazz nekünk! 
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
– Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket!
– Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
– Krisztus, hallgass meg minket!


Mennyei Atyaisten, − irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, − irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, − irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, − irgalmazz nekünk!
 
Jézus, az élő Isten Fia, − irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atyának fényessége,
Jézus, az örök világosság fényessége,
Jézus, a dicsőség királya, 
Jézus, az igazságosság napja, 
Jézus, a Boldogságos Szűz Máriának Fia, 
Szeretetre méltó Jézus, 
Csodálatos Jézus,
Jézus, erős Isten, 
Jézus, a jövő élet Atyja,
Jézus, a nagy tanács Angyala,
Leghatalmasabb Jézus,
Legtürelmesebb Jézus, 
Legengedelmesebb Jézus, 
Szelíd és alázatos szívű Jézus, 
Jézus, a szüzesség kedvelője, 
Jézus, szerető barátunk, 
Jézus, a béke Istene, 
Jézus, az élet szerzője, 
Jézus, az erények példaképe, 
Jézus, a lelkek buzgó keresője, 
Jézus, a mi Istenünk, 
Jézus, a mi menedékünk, 
Jézus, a szegények atyja, 
Jézus, a hívek kincse, 
Jézus, jó pásztor,
Jézus, igaz világosság, 
Jézus, örök bölcsesség, 
Jézus, végtelen jóság, 
Jézus, utunk és életünk,
Jézus, az angyalok öröme,
Jézus, a pátriárkák királya, 
Jézus, az apostolok mestere, 
Jézus, az evangélisták tanítója, 
Jézus, a vértanúk erőssége, 
Jézus, a hitvallók világossága,
Jézus, a szüzek tisztasága, 
Jézus, minden szentek koronája, 

Légy irgalmas, – kegyelmezz nekünk, Jézus!
Légy irgalmas, – hallgass meg minket Jézus!
 
Minden gonosztól, – ments meg minket, Jézus!
Minden bűntől, 
A te haragodtól, 
Az ördög cselvetéseitől, 
A tisztátalan lélektől,
Az örök haláltól, 
Sugallataid elhanyagolásától, 
Szent megtestesülésed titka által, 
Születésed által, 
Gyermekséged álta, 
Isteni életed által,
Fáradalmaid által,
Haláltusád és szenvedésed által,
Kereszted és elhagyatottságod által,
Ellankadásod által,
Halálod és temetésed által,
Föltámadásod által,
Mennybemeneteled által,
A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése által,
Örömeid által,
Dicsőséged által,
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Irgalmazz nekünk!
 
Jézus, hallgass minket!
– Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket!
– Jézus, hallgass meg minket!
 
Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad: “Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek”. Add nekünk isteni szereteted érzelmét, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk, és dicséreteddel soha föl ne hagyjunk.
Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket szereteted állhatatosságára tanítasz. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.
 
 

JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK LITÁNIÁJA

 
Uram, irgalmazz nekünk! 
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
– Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket!
– Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
– Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei Atyaisten, − irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, − irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, − irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, − irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, az Örök Atya Fiának Szíve! – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében 
a Szentlélektől alkotott Szív!
Jézus Szíve, az Isten Igéjével
lényegileg egyesített Szív!
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív!
Jézus Szíve, Isten szent temploma!
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye!
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja!
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye!
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza!
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív!
Jézus Szíve, minden erény mélysége!
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív!
Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja!
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány 
összes kincsei megvannak!
Jézus Szíve, amelyben az istenség egész teljessége lakozik!
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt!
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk!
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága!
Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív!
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, 
      akik Hozzád folyamodnak!
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása!
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat!
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív!
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív!
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív!
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív!
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje!
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk!
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk!
Jézus Szíve, a bűnösök áldozatja!
Jézus Szíve, Benned reménylők üdvössége!
Jézus Szíve, Benned kimúlók reménysége!
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége!
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Irgalmazz nekünk!
 
Szelíd és alázatos Szívű Jézus,
– alakítsd szívünket a Te Szíved szerint!
 
Könyörögjünk! Mindenható Örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére és mindama dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt, és adj megengeszte-lődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
 
 

JÉZUS SZENT VÉRÉNEK LITÁNIÁJA
 

Uram, irgalmazz nekünk! 
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
– Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket!
– Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
– Krisztus, hallgass meg minket!


Mennyei Atyaisten, − irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, − irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, − irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, − irgalmazz nekünk!

Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére, – üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének vére,
Krisztus Vére, az új és örök Szövetség vére,
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vé,
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,
Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
Krisztus Vére, az Oltáriszentségben, a lelkek itala és megtisztulása,
Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,
Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője,
Krisztus Vére, a vértanúk erőssége,
Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága,
Krisztus Vére, szüzeket termő Vér,
Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza,
Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése,
Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk,
Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége,
Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása,
Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
Krisztus Vére, az örök élet záloga,
Krisztus Vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadítója,
Krisztus Vére, minden dicsőségre, és magasztalásra legméltóbb Vér,
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Irgalmazz nekünk!
 
Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel!
– És Istenünk országává tettél bennünket!
 
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött Fiadat a világ Megváltójává rendelted és vére által megengesztelődni akartál, engedd, kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 

 
LITÁNIA A LEGMÉLTÓSÁGOSABB OLTÁRISZENTSÉGRŐL
 

Uram, irgalmazz nekünk! 
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
– Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket!
– Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
– Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei Atyaisten, − irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, − irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, − irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, − irgalmazz nekünk!
 
Élő Kenyér, ki az égből szállott alá, – irgalmazz nekünk!
Elrejtett Isten és Üdvözítő,
Választottak gabonája,
Szüzeket nevelő bor,
Csodás kenyér, királyok gyönyörűsége,
Szüntelen tartó áldozat,
Tiszta felajánlás,
Legtisztább asztal,
Angyalok eledele,
Elrejtett manna,
Isten csodáinak emlékezete,
Természetfölötti kenyér,
Testté lett Ige,
Velünk lakó Szent Ostya,
Áldásnak Kelyhe,
A hitnek Titka,
Magasztos, tisztelendő Szentség,
Legszentebb áldozat,
Engesztelő áldozat élőkért és holtakért,
Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen,
Minden csodák csodája,
Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete,
Minden bőséget meghaladó ajándék,
Az Isten szeretetének legnagyobb emléke,
Az isteni bőkezűség túláradása,
Halhatatlanság orvossága,
Félelmetes és éltető szentség,
Az Ige mindenhatóságával Testté vált Kenyér,
Vérontás nélkül való áldozat,
Étel és vendég,
Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak,
Kegyesség szentsége,
A szeretet köteléke,
Bemutató és bemutatott ajándék,
Tulajdon kútfeje minden lelki édességnek,
Tiszta lelkek tápláléka,
Az Úrban meghalók úti eledele,
A jövendő dicsőség záloga,
 
Isten, irgalmazz nekünk!
– Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!
– Uram, hallgass meg minket!
 
Szent Tested és Véred méltatlan vételétől – ments meg, Uram minket!­
A test kívánságaitól 
A szemek kívánságaitól
Az élet kevélységeitől
Minden bűnalkalomtól
Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot
tanítványaiddal eltölteni kívántad,
Nagy alázatosságod által, 
mellyel a tanítványok lábát megmostad,
Nagy szereteted által, 
mellyel ez isteni szentséget szerezted
Kiontott Véred által, 
melyet nekünk az oltáron hagytál
Szentséges tested öt sebe által, 
melyeket értünk fölvettél
 
Mi bűnösök – kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy e csodálatos Szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk 
      megtartani méltóztassál,
Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az Oltáriszentség
      gyakori vételére 
vezetni méltóztassál,
Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától 
       megőrizni méltóztassál,
Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál,
Hogy halálunk óráján ezzel a mennyei úti eledellel
      bátorítani és erősíteni méltóztassál, 
Jézus, Istennek Fia,
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Irgalmazz nekünk!
 
Mennyei kenyeret adtál nekünk!
– Amely minden gyönyörűséggel teljes!
 
 Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
– És a mi kiáltásunk jusson eléd!
 
Könyörögjünk!Isten, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad. Engedd, kérünk, Testednek és Vérednek titkait úgy tisztelnünk, hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelenül érezzük. Ki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Ámen.
 
 
 
MAGYAR LITÁNIA
 
Uram, irgalmazz nekünk! 
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
– Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket!
– Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
– Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei Atyaisten, − irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, − irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, − irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, − irgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz Mária, – könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja,
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz,
Gyümölcsoltó Boldogasszony,
Sarlós Boldogasszony,
Nagyboldogasszony,
Magyarok Nagyasszonya,
Szent Adalbert püspök,
Szent Asztrik püspök,
Szent Gellért vértanú püspök,
Szent Körösi Márk, Szent Grodecz Menyhért 
      és Pongrácz István kassai vértanúk, – könyörögjetek érettünk!
Szent Márton püspök,
Szent István király,
Boldog Gizella királyné,
Szent Imre herceg,
Szent László király,
Nepomuki Szent János, a szentgyónás vértanúja,
Árpád-házi Szent Erzsébet asszony
Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca, az engesztelés szentje
Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca,
Boldog Jolán fejedelem asszony,
Szent Kinga, lengyel királyné,
Szent Hedvig, lengyel királyné,
Skóciai Szent Margit királyné,
Kapisztrán Szent János, ferences szerzetes,
Portugáliai Szent Erzsébet királyné,
Boldog Apor Vilmos, vértanú püspök,
Boldog Batthyány-Stratmann László, orvos,
Boldog Romzsa Tódor, munkácsi vértanú püspök,
Boldog Cseppelényi György, pálos vértanú,
Boldog Mór, bencés apát, püspök,
Boldog Özséb, a pálos rend alapítója, az engesztelés példaképe,
Boldog Bánffy Lukács ,esztergomi érsek,
Boldog Tomori Pál, esztergomi érsek,
Boldog IV. Károly király,
Összes magyar szentek és boldogok,– Könyörögjetek érettünk!
 
A magyar népért – könyörögjünk az Úrhoz!
Hazánk lelki megújulásáért
A magyar egyház újjászületéséért 
Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért
Papi és szerzetesi hivatásokért
A magyar családokért
Gyermekáldásért
A magyar ifjúságért
Az elszakított területeken élő magyar testvérekért
A külföldön szétszórtságban élő magyar testvérekért
A hazánkban élő kisebbségben lévő testvérekért
Országunk vezetőiért
Engesztelésül népünk bűneiért
Hogy bocsásson meg nekünk minden bűnünk miatt,
Hogy bocsásson meg nekünk az abortusz áldozataiért,
Hogy bocsásson meg nekünk az eutanázia áldozataiért,
Hogy bocsásson meg nekünk a hazugságokért,
Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért,
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Irgalmazz nekünk!
 
Uram, hallgads meg könyörgésünket!
– És kiáltásunk jusson színed elé.
 
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten!Kérünk, őrizd meg magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és pátrónájának, Szent Péter és Pál apostolnak, Szent István királynak, magyar szentjeinknek és boldogjainknak közbenjárása által adj magyar népednek egységet és békét! Távolítsd el tőle a háborúságot, az egységet megbontó pártoskodást és tévelygést,hogy Anyaszentegyházad hite szerint mindig bátran és szabadon szolgáljon neked. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
 
A FELEBARÁTI SZERETET LITÁNIÁJA
 
Uram, irgalmazz nekünk! 
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
– Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket!
– Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
– Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei Atyaisten, − irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, − irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, − irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, − irgalmazz nekünk!
 
Örök Isten, egy a Háromságban, s ezáltal mintaképe
      a bensőséges szeretetnek, 
– irgalmazz nekünk!
Örök Isten, aki szüntelen működéseddel
      és munkálkodásoddal példát adsz a tevékeny szeretetre,
Örök Isten, aki irgalmaddal, türelmeddel és elnézéseddel 
      megtanítasz a megbocsátó szeretetre,
Örök Isten, aki gazdag ígéreteiddel példáját adtad a boldoggá tevõ szeretetnek,
 
Szűz Mária, a szép szeretet anyja, – könyörögj érettünk!
Mi édes asszonyunk, aki irántunk való szeretetből
       feláldoztad magad a keresztfa alatt, 
Mi édes asszonyunk, aki irántunk való szeretetből
       közbenjárónk és segítőnk vagy Isten trónja előtt,
Szent József, ki csöndes, áldozatos szeretettel gondoskodtál tieidről,
Szent János evangelista, fáradhatatlan hirdetője a gyöngéd felebaráti szeretetnek,
Szent Jakab, a békés és segítő szeretet buzgó munkatársa,
Szent Miklós, aki úgy szerettél ismeretlenül jót tenni,
Szent Márton, aki a szűkölködőben magát Krisztust  segítetted,
Szent Pál, az igazi krisztus-szeretet követe,
Szent Ferenc, aki minden emberben fivéredet és nővéredet szeretted Istenért,
Páduai Szent Antal, bajban lévők ügyvédje és a szegények kenyérosztogatója,
Szent Erzsébet, a betegek és nyomorgók soha nem fáradó anyja,
      özvegyek és árvák vigasztalója,
Páli Szent Vince, a kitagadottak és éhezők gondoskodó atyja,
Istenes Szent János, a betegek hősies szerelmese,
Szent Kamill, aki odaadóan szeretted a haldoklókat,
A felebaráti szeretet minden szent mártírjai, – könyörögjetek érettünk!
 
Légy irgalmas!
– Kegyelmezz nekünk, Urunk!
Légy irgalmas!
– Hallgass meg minket, Urunk!
 
Minden gonosztól, ments meg, Uram, minket!
A keresztényhez nem méltó önzéstől,
Minden szeretetlenségtől,
A keményszívűségtől,
Felebarátunk lekicsinylésétől,
A megbocsátani nem tudástól és berzenkedéstől
ellenségeinkkel szemben,
Minden egyoldalú és túlhajtott faji szeretettől,
Más nemzetek és népek lealacsonyító megítélésétől és bánásmódjától,
A gazdagsággal való visszaéléstől, s a szegények és nélkülözők megkárosításától,
Felebarátaink emberhez nem méltó kizsákmányolásától,
Minden szeretetlen beszédtől és ítélettől,
Minden veszekedéstől és bosszúvágytól,
Minden kicsinyes és alacsony megtorlási vágytól,
 
Mi szegény bűnösök, – kérünk téged, hallgass meg minket!*
Hogy embertársainkban téged szeressünk,
Hogy ellenségeinket is szeressük, s nekik szívből megbocsássunk,
Hogy minden emberben testvérünket lássuk és szeressük,
Hogy azt tegyük mindenkivel, amit szeretnénk, ha velünk tennének az emberek,
Hogy a kereszténységet és a keresztény életet a felebaráti szeretetben keressük,
Hogy mindig eszünkbe jusson az ítélet napja, mikor különösen
      felebaráti szeretetünk után 
ítélnek meg bennünket,
Hogy soha ne feleldjük el áhítat-gyakorlatainkat
      a felebaráti szeretet szempontjából értékelni,
Hogy fölöslegünket készséggel megosszuk a szűkölködőkkel,
Hogy türelmes, tapintatos és adakozó szeretetünkkel
      napsugarai legyünk 
környezetünknek,
Hogy örömünket találjuk a békeszerzésben és a béke fenntartásában,
Hogy keresztényi szeretettel minden erőnkből 
      igyekezzünk testi és lelki jókat tenni,
Hogy a keresztényi emberszeretet áldáshoz hasonlóan
      elárassza a világot,
Béke és szeretet Istene,
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
– Irgalmazz nekünk!
 
Könyörögjünk! Istenünk, minden szeretet forrása, gyújtsd fel szívünket áldozatkész és segítő felebaráti szeretetre, hogy minden szűkölködőben téged szolgáljunk! Megváltó Üdvözítőnk, nagyszívű Mesterünk, te sze-rettél minket és odaadtad az életedet is értünk. Önts belénk is a te szeretetedből, tágítsd ki szívünket, s nyisd széjjel tenyerünket! Adj nekünk türelmes, tevékeny, mély emberszeretetet! Ismerje meg mindenki keresztényi szeretetünkről, hogy a te tanítványaid vagyunk! Találja meg egymást újra a hideg és pártokra szakadt világ, s enyhítse és szüntesse meg szeretettel az oly nagyra nőtt nyomort! Ismerj ránk valamennyiünkre az ítéletkor, hogy azok közül vagyunk, akik a földön a legkisebben is téged szerettünk és szolgáltunk; ki az Atyával és a Szentlélekkel szerető egységben élsz és uralkodol örökkön örökké! Ámen.
 
 
 

2012-11-04 12:53:16