Skip to content

Amikor meglátogatod honlapunkat, kérjük, minden alkalommal imádkozd el az Úrral való egység imáját önmagad, családod, közösséged, Magyarország és az egész emberiség védelméért:

Imádott Jézusom!
Lábunk együtt járjon;
kezünk együtt gyűjtsön;
szívünk együtt dobbanjon;
bensőnk együtt érezzen;
elménk gondolata egy legyen;
fülünk együtt figyeljen a csöndességre;
szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon;
ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen.

Hat évtizede, amikor a II. Vatikáni Zsinat idején (1962-1965) az Egyház felismerte a belső megújulás szükségességét, s ezzel egyidőben a Szentlélek indítására új pünkösdi kiáradás tanúi lehettünk világszerte, az Úr és a Szent Szűz kiválasztott egy hatgyermekes magyar édesanyát, Kindelmann Károlyné Erzsébet asszonyt, hogy közlések, üzenetek formájában bűnbánatra, megtérésre, lelki újjászületésre hívják őt – és rajta keresztül az egész emberiséget.

Szűz Mária kétezer évvel ezelőtt testben adta az emberiségnek Szent Fiát; korunkban pedig, amikor sohasem tapasztalt szellemi harc zajlik körülöttünk, kegyelmi úton – mintegy a „lelkünkbe szülve” – ajándékozza nekünk Jézust, hogy elválaszthatatlan egységbe forrasszon Vele. A Szent Szűz Szeretetlángnak nevezi ezt a szívéből feltörő kegyelmi áradatot, és egyben meg is határozza annak lényegét: „Szívem Szeretetlángja maga Jézus Krisztus.”  Erzsébet az Úrtól és a Szent Szűztől kapott üzeneteket lejegyezte Lelki Naplójába, amely azóta már számos nyelven olvasható egyházi jóváhagyással, s napjainkban milliók számára szolgál lépésről lépésre vezető, életmegújító „tankönyvként”. Erdő Péter bíboros, Esztergom-Budapesti érsek, a Szeretetláng világszerte tapasztalható lelki gyümölcseinek megvizsgálása után, 2009-ben megalapította hazánkban a Szeretetláng Mozgalmat.

Szent XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásakor a Szentlélek újbóli kiáradását kérte az Egyházra. Hisszük, hogy a Szeretetláng és a karizmatikus megújulás Isten két válasza XXIII. János könyörgésére. Nincs köztük összeférhetetlenség vagy ellentét, hiszen a Szent Szűz, aki együtt imádkozott az apostolokkal az „emeleti teremben” a Szentlélek eljövetelekor, a Szeretetláng kiáradását – vagyis az Úrral való teljes egységünket – szintén a Szentlélek eljöveteléhez hasonlítja: „Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja a Szeretet Lelkével, a Szentlélek erejével a Földet.”

  • Küldetésünk elsősorban a családok felé irányul, megmutatva, hogyan lehet egyszerre Istennek élni és a családnak szolgálni.
  • Szeretnénk a családok és a fiatalok szívét megnyitni arra, hogy az Eucharisztiában köztünk élő Urat tekintsék a legfőbb erőforrásuknak.
  • Szeretnénk tudatosítani bennük, hogy felelős részt kell vállalniuk abból a misszióból, amit Jézus Krisztus az Egyházára bízott.
  •  Szeretnénk szívből fakadó késztetést ébreszteni bennük a Szentlélek ajándékainak befogadására, és az odaadó Szűz Mária-tiszteletre.
  • Imádkozunk az Istennek szentelt személyekért, akik ma számtalan támadásnak kitéve, a „frontvonalon” küzdenek korunk szellemi harcában.
  • Kérjük az Urat, hogy küldjön papi és szerzetesi hivatásokat aratásába.
  • Engesztelő imákat, cselekedeteket ajánlunk fel az emberiség bűneiért, illetve a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért.
  • A Szeretetláng továbbadását különleges küldetésünknek tekintjük, számunkra ez valóságos részvétel az üdvösség művének kiterjesztésében.

Testvérünk, ha eljutottál idáig az olvasásban, kérünk, állj meg egy pillanatra!

Talán a Lélek Téged is arra hív, hogy a Szeretetlángot befogadva részese légy Szűz Mária nagy és győzedelmes művének, amely nem más, mint az őskígyó fejének szétzúzása. Itt az idő, hogy ez a Teremtés Könyvében megjövendölt prófécia beteljesedjen!

A kereszteléskor a szertartás vezetője a keresztséget fogadó személy fülét és ajkát megérintve azt mondja: „Az Úr Jézus, aki a süketeknek visszaadta a hallását és a némáknak a beszéd képességét, adja meg, hogy te is hamarosan meghalld az Ő szavát és megvalld hitedet!” (A magyar szertartásban ez az ún. effata-szertartás jelenleg nincs benne.) Az Úr és a Szűzanya most ehhez hasonlót kérnek Tőled: „Effata!”– azaz nyílj meg, hogy a Szeretetláng kegyelmi hatása működni tudjon Benned! Máriával és Krisztussal, a Szeretet Élő Lángjával egységbe forrva a jó oldalon állsz a körülöttünk zajló szellemi harcban! Nekik szükségük van Rád és mindannyiunkra, hogy válaszoljunk napjaink kihívásaira, és így saját szemünkkel láthassuk majd Isten Királyságának győzelmét!