Skip to content

A mi hitünkön és bizalmunkon múlik a kegyelmi hatás

Talán sokan közületek részt tudtak venni az elmúlt napok szeretetlángos rendezvényein vagy közvetítések által tudtatok esetleg bekapcsolódni a programokba.
Azt gondolom, mindnyájan nagy ajándéknak élhettük meg, hogy máj.1-8-ig hazánkba látogatott az Egyesült Államokból John Sullivan, a Szeretetláng Mozgalom új nemzetközi koordinátora, aki előadásaival és a vele készített riportokkal sok újat tudott mondani nekünk, s felnyitotta szemünket a Szeretetláng lelkiség és mozgalom sokkal tágabb, nagyobb dimenzióira, mint amit mi eddig ismertünk. Pedig mi úgymond a Szeretetláng „anyaországa” vagyunk, mégis mi valóban – ahogy John említette – sokkal szűkebben értelmeztük ezt a lelkiséget, inkább csak imacsoportokban illetve egyénileg is csak a szeretetlángos imádságok végzésében s néha közös programok szervezésében gondolkodva.
De hogy itt valójában mekkora „kegyelmi csodáról” van szó, ahogy John fogalmazott, s már a Szűzanya is, amikor úgy beszélt róla, hogy „ez az én csendes csodám, melyet a szívek mélyén teszek” s „Szeretetlángom fénye a Sátánt megvakítja”, illetve „a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével oltja”, ez most a hallott csodák alapján, melyek a Szeretetláng kegyelme által a világ minden részén történnek, még inkább tudatosult bennünk.
Johnt ugyan most választották meg nemzetközi koordinátorrá, de évek óta hatalmas munkát végez. Angol anyanyelve révén könnyen kommunikál, nagyon sokakkal áll kapcsolatban és fáradhatatlanul segít szervezni a Mozgalmat a világ minden részén. Ebből kifolyólag nagy rálátása és tapasztalata van a Szeretetláng terjedésével kapcsolatban.
Hangsúlyozta, hogy munkatársaival alig győznek lépést tartani a Szűzanyával a sok új országban, ahol megtapasztalják a Szeretetláng kegyelmét és nagy hitük, bizalmuk által annak kegyelmi csodáit, s ahol azután kérik, hogy segítsenek „beindítani”a Mozgalmat náluk is.
Beigazolódott, amit a Szűzanya már az első üzenetében mondott (962. ápr. 13-án), amikor Szeretetlángját átadta elsőként Kindelmann Károlyné, Erzsébet asszonynak, hogy az „futótűzként” fog terjedni.
Erről tett tanúságot John is, hogy különösen az utóbbi pár évben soha nem látott gyorsasággal, valóban „futótűzként” terjed a Szeretetláng.
S hogy vajon miért? Azt gondolom, a világ mai helyzetét nézve ez nem szorul magyarázatra… Hatalmas kegyelmi eszközt, „fegyvert” kaptunk a Szeretetlángban a Szűzanyától a Sátán megvakítására, aki látjuk, mennyire működik a világban.
S valóban az egyik legnagyobb kegyelmi csoda, ha a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével képesek lehetünk kioltani.
Csak élnünk kell ezzel a lehetőséggel!
Nagyon tanulságos példa volt a John egyik előadásában említett Pápua Új-Guinea esete, ahol oly konkrétan megtapasztalták ezt a hatalmas kegyelmi csodát, hogy hogyan oltotta ki a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével a Szűzanya Szeretetlángja, hogyan fékezte meg a törzsi háborúkat és állította le a bosszú-gyilkosságok sorozatát, hogyan tértek vissza e kegyelem hatására a kábítószeres, alkoholista fiatalok a gazdálkodó munkához…
Mindezt részletesebben elmondja John az előadásaiban, melyeknek linkjét és a vele készült interjúkét is itt lentebb csatolom, ezért erről nem is írok többet, hanem érdemes meghallgatni őket.
Mindenesetre engem mélyen elgondolkodtatott, hogy hogy lehet az, hogy egy olyan országban, mint Pápua Új-Guinea, ahol nemrég még „szokásban volt” a kannibalizmus, s ráadásul a legprimitívebb részében ekkora csodákat tudott tenni a Szűzanya Szeretetlángja által, a civilizált országokban pedig még mindig „nem értik”, miért adta s mit akar tenni vele vagy egyáltalán nem is hisznek benne.
Végül arra a következtetésre jutottam, és a legnagyobb tanulság számomra John előadásaiból az volt a különböző országok példáit látva, hogy valójában a mi hitünktől és bizalmunktól függ a kegyelmi hatás, hogy hogyan tud működni a Szeretetláng a mi hazánkban is: hogy milyen mértékben tudja itt is megvakítani, tehetetlenné tenni a Sátánt, s a szeretet tüzével kioltani az itt dúló gyűlölet tüzét is, amelyre itt is „égetően” nagy szükség lenne…
Ahogy Jézus is csak ott tudott gyógyítani és csodát tenni, ahol hittek Benne…
Tehát nem a kegyelem nagyságán, hanem rajtunk múlik a „kegyelmi hatása”, s hogy milyen mértékében gyümölcsözik nálunk. Tőlünk függ, a mi hitünktől és bizalmunktól, hogy a mi hazánkban, a mi családunkban illetve a mi egyéni életünkben is mekkora csodát tud tenni ez a hatalmas kegyelmi kiáradás, amelyről a Szűzanya maga mondta, hogy „ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját. Mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás még nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint Szívem szeretetének Lángja.
“S rajtatok áll, hogy vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után.”
(Szeretetláng Lelki Napló, 1962. aug. 1.)
Rajtunk áll, hogy mennyire vesszük ezt komolyan s mennyire próbálunk segíteni általa az Úrnak és a Szűzanyának a lelkeket menteni, amely a Szeretetláng fő célja. Nagy ajándék tehát ez, de egyben nagy felelősség is!
Éljünk hát ezzel a nagy kegyelemmel, amit elsőként nekünk, az Ő országának adott a Szűzanya, amikor az első üzenetében ezt mondta a Szeretetláng átadásakor:
„Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni, ez Szívem Szeretetlángja. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert szívem bánkódva néz országomra…” (Szeretetláng Lelki Napló, 1962. ápr. 13.)
Segítsünk a Szűzanyának megmenteni hazánkat, az Ő országát s minél több lelket, élve ezzel a hatalmas kegyelmi segítségével!
S fogjunk össze ebben mindnyájan, hogy egységünk által még hatékonyabban működhessen a kegyelem.
Ezt kívánom szívből és kérjük imáinkban, hogy egy szívvel-lélekkel legyünk a Szűzanya munkatársai, hogy kívánsága szerint szívről-szívre, s futótűzként terjedhessen itt hazánkban is – ne csak külföldön – Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja!
Ebben segítsenek bennünket az Úr és a Szűzanya, és most John Sullivan tanításai is, akit meggyőződésem szerint valóban Ők küldtek, hogy jobban felnyissa szemünket a Szeretetláng kegyelmi csodájára ill. erősítse a belé vetett hitünket és bizalmunkat

Szeretettel és imával: Szöllősi Ildikó

…..

A következő linkekre kattintva megnézhetitek az eseményeket, meghallgathatjátok az előadásokat ill. olvashatjátok a John Sullivan-nel készült interjúkat:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-keresztenyseg-nem-vallas-hanem-csoda-15-eves-magyar-eredetu-szeretetlang-mozgalom

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-szeretet-valodi-utja-interju-john-sullivannel-szeretetlang-mozgalom-nemzetkozi-vezetojevel