Skip to content

El kell kezdened küldetésedet! – Dariusz Dąbrowski atya előadása Magyarország lelki küldetéséről

I.   Bevezetés

Novák Katalin köztársasági elnök 2022-es beiktatási beszédében felidézte a magyar történelem nehéz pillanatait: Együtt vagyunk, itt, Európa szívében, az ország fővárosában, hogy a magyaroknak a „20. század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után” a 21. században jobb, szebb, békésebb, gazdagabb és biztonságosabb életet teremtsünk.

 E cél eléréséhez azonban előbb ki kell jutni az említett „erkölcsi zűrzavarból”. Magyarország történelme lenyűgöző és egyben megrendítő. A fényesség és a hanyatlás története. Az osztrák-magyar monarchia címerén, fénykorában a felirat így szólt: „Indivisibiliter ac Inseparabiliter” – „Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul”.

 Ez a jelszó politikailag fenntarthatatlannak bizonyult. Mert e világ jellege elmúlik – ahogyan Szent Pál tanítja (1Kor 7,31 – s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik). Ma Magyarország alkotmányában ez áll: Elismerjük a kereszténység szerepét a nemzet fennmaradásában, és a Himnuszban alázatosan és magabiztosan énekeljük:

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel.

 Ezt a bevezetést azért teszem, hogy rátérjek egy olyan témára, amely már évek óta lenyűgöz: a nemzetek, különösen az én nemzetem, Lengyelország, lelki küldetésére. Tudjuk, hogy a politikai célok mindig rövid életűek. A politikai céloknak Isten törvénye, a Tízparancsolat alapja nélkül nincs jövőjük. Ami régen annyira lenyűgözte az embereket: a birodalmak és a királyságok; ma pedig a: választások, a kormányok, a jobb- és a baloldal, a demokráciák, sőt az egész civilizációk – ezek egyszer elmúlnak és elbuknak. De az Isten által elhívatott nemzetek küldetése folytatódik és egyre nyilvánvalóbbá válik.

Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené neved? Mert egyedül te vagy a szent! Minden nemzet eljön és leborul színed előtt. Mert ítéleteid kinyilvánultak.” (Jel 15,4).

 1962. április 13-án Kindelmann Erzsébet, korunk egyik legjelentősebb misztikusa itt, Budapesten hallotta a Szűzanya lenyűgöző szavait: „Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését”. Szent István Magyarországot Szűz Máriának ajánlotta fel, és Regnum Marianumnak – Szűz Mária országának – nevezve azt. 1038. augusztus 15-én, Szent István halála napján történt ez a felajánlás. Szűz Mária pedig 924 év után jön és azt mondja: ez az ország az enyém, mert István király nekem ajánlotta fel. A küldetés évszázadokkal ezelőtt, a magyar államiság kezdetén kezdődött – viszont csak a 20. században éri el csúcspontját.

Az ígéret kezd megvalósulni. Szűz Mária nem Magyarország fénykorában jön, hanem a kommunista elnyomás idején. Nem a trianoni békeszerződés utáni területvesztést siratja, hanem a neki szentelt nép erkölcsi állapotát. Azt mondja Erzsébetnek: “Karmelita kislányom! Oly sok bűn van az országban.  Segíts nekem, mentsük meg! Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja. Az én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább kislányom!”

 Mária rámutat a megmentés útjára, ami a következő: ENGESZTELNI ISTENT A SOK BŰNÉRT SZEPLŐTELEN SZÍVE SZERETETLÁNGJA ÁLTAL.  „Leányom (…) azt kérem tőled, hogy csütörtökön és pénteken különösen engeszteljétek Szent Fiamat. ” A csütörtök és a péntek az Eucharisztia, a papság és a Kereszt megváltó áldozatának napjai. Fedezzétek fel újra a szentségek erejét!  

 Ez Magyarország lelki küldetése: Engedni, hogy megérintsen bennünket Szűz Mária Szívének szeretete, átalakulni e szeretet által és továbbadni ezt az átalakító isteni szeretetet másoknak. Erről szól az engesztelés gondolata: Szeretni Istent azok helyett is, akik nem szeretik Őt!  

 Fatimában az angyal éppen egy ilyen engesztelő imára tanítja a gyermekeket: Istenem, hiszek Tebenned és imádlak Téged, remélek Tebenned és szeretlek Téged. Bocsánatot kérek mindazokért, akik nem hisznek és nem imádnak, nem remélnek, és nem szeretnek Téged! A Szűzanya Fatimában 1017. július 13-án így figyelmeztetett bennünket:   Ha kérésemet teljesítik, Oroszország megtér, és béke lesz, ha nem, akkor tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni, háborúkat és egyházüldözést fog előidézni. A jó embereket kínozni fogják, a Szentatya sokat fog szenvedni, több nemzet megsemmisül, végül azonban Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog. Fatima üzenete nem hagy számunkra semmi kétséget: Ha nem teljesítjük Mária kérését – különböző nemzetek fognak elpusztulni. Vajon a miénk is?  

Ez a Szűzanya szavainak való engedelmességtől függ, akit Isten küld a megmentésünkre. Nekünk személyesen és nemzeteinknek. Ekkor tanítja a Szűzanya a gyermekeknek az engesztelő imát is: Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől s vidd a mennybe a lelkeket különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amelyet a rózsafüzér minden tizede után imádkozunk.

II. Küldetés

1963. május 19-én Erzsébet asszony személyes felhívást kapott erre a küldetésre: “Kislányom, el kell kezdened a küldetésedet. Ne remegj, kicsi eszközöm! Bízz anyai hatalmamban!” Ez egy olyan küldetés, amely egyénileg kezdődik és így is marad. Szívről szívre.  Egyénről egyénre. Így működik Isten. Jézus nem tömeges átalakító szeánszokat szervez, hanem egyes emberekkel találkozik: a szamáriai asszonnyal a kútnál, Nikodémussal az éjszakai beszélgetéskor, Mátéval a vámházban, Simonnal a halászhálónál, Saullal a Damaszkuszba vezető útján…..  

Isten szeretete személyesen közli magát! Az Atya elküldi a Fiút, a Fiú kinyilatkoztatja az Atyát, a Szentlélek pedig megújítja és megszenteli bennünk Isten képmását. Megújult erővel – ahogy Erzsébet asszony hallja azt a Szűzanyától – egy családdá válunk a Szentháromsággal, és megoszthatjuk ezt a sugárzó melegséget másokkal. Így ma is átadódik a szeretet a férj szívéből a feleség szívébe, a szülők szívéből a gyermekek szívébe. Annyi szív van, amely reménykedve várja a szeretetet, de már nincs hite. “A csendben hallottam a Boldogságos Szűz hangját: Kislányom, a koránkelők között vagy Te is, Kire lelked éjjének homályában ráragyogtattam Szeretetlángomat És enyhe simogató melegségével, új erőt adtam.

Eszembe jutnak Szent II. János Pál pápa 2000-ben a római ifjúsági világtalálkozón elhangzott szavai, hogy „legyetek a reggel őrei”. Azaz, hogy alkotó módon várjuk Isten tetteit a világban, mely olyannyira meglepő lesz, mint Jézus feltámadása húsvét reggelén.  

Fatimában Mária ezt Szeplőtelen Szíve diadalának fogja nevezni, Erzsébet asszonynak pedig egy új Pünkösdről beszél. Mindig ugyanaz a lényeg: az Egyház és az egyes nemzetek lelki megújulása Isten akarata szerint történjék; ahogy a mennyben, úgy a földön is. Végül is ezért imádkozunk minden nap a Miatyánkban.  

Milyen csodálkozással olvastam Novák Katalin köztársasági elnök asszony szavait, aki 2023. április 28-án Ferenc pápát köszöntő beszédében Mindszenty József bíborost, a Ti hercegprímásotokat, Isten szolgáját idézi, akinek neve is a Mindenszentekre utal: “Egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak.”  Ez a Láng már megjelent Erzsébet asszony üzenete által 1962-ben Budapesten. Talán itt az ideje, hogy lángra lobbanjon! Hiszen egy nemzet újjászületése múlik rajta.   

Itt Magyarországon Szűz Mária nagyon konkrét utasításokat adott, hogyan kell ezt megtenni: „Ennek az engesztelésnek a családokban tartott engesztelő imán keresztül kell történnie.” 

 Íme egy egyszerű mentő terv:  

 Első: közösségben való részvétel (Mt 18,20)

Második. ötszöri keresztvetés Krisztus Sebeinek tiszteletére és lelkünk sebeinek gyógyítására (Iz 53,5).  

Harmadik. lelki olvasmány, elsősorban a Szentírás olvasása (Lk 24,32)  

Negyedik. a rózsafüzér (Szent II. János Pál pápa mondta: A jól ismert és szívünknek kedves imák – a Miatyánk, az Üdvözlégy és a Dicsőség, ismétlésével az ember az üdvösség misztériumain való elmélkedésre összpontosít, és Mária közbenjárására Isten elé tárja saját és az egész emberiség szükségleteit, erőt kérve Krisztustól az evangélium következetesebb és nagylelkűbb megéléséhez. (Castel Gandolfo, 1995 okt. 1.)  

Ötödik: Egyéb imák elimádkozása személyes ihletés alapján.  

Így alakulnak ki az imaházak, ahol az emberek a hitet tanulják, gyakorolják és továbbadják. A béke oázisai, a lelki menedékhelyek.  Lucia nővér Fatimában hallotta a Szűzanya ígéretét: Szeplőtelen Szívem lesz a ti menedéketek. és az út, amely elvezet benneteket Istenhez.  

Talán újra eljött az idő, hogy magyarok milliói gyűljenek össze engesztelő imára, mint a Mindszenty József bíboros által 1947-ben meghirdetett Mária-év közös imádságain, amelyeken ötmillió hívő vett részt. Vajon most mennyien leszünk? Tizen, százan, ezren, tízezren, százezren vagy talán több millióan?

Erre hív bennünket Galgóczy Erzsébet (1905-1962), aki a stigmák szenvedése által egyesült Jézussal a hazáért való engesztelésben. Milyen megrendítő az ő imádságos kiáltása a háború szörnyűségei alatt: Hol vagy István király? És hol vagyunk mi a mennyei hívásra adott válaszunkkal? Nem lesztek egyedül magyarok! Mi, lengyelek veletek térdelünk!  

 Jelzésértékű, hogy alig egy hónappal a stigmatizált Galgóczy Erzsébet halála után Mária eljön Erzsébet asszonyhoz a Szeretet Lángjának kinyilatkoztatásával, amely Krisztus öt Sebéből fakad. Az engesztelés passiós küldtetése Magyarországon folytatódik.  

Szintén Magyarországon élt Mária Natália Magdolna nővér (1901-1992) aki misztikus tanításokat kapott és aki 1986 januárjában prófétai látomást tapasztalt arról, hogy az engesztelés révén a bűn világpusztító forgatókönyve megváltoztatható. A Boldogságos Szűz a világ királynőjeként jelent meg. (…) Egy pillanatra rátekintett az országra, az örökségére… és bőséges kegyelmeket bocsátott a nemzetre. E kegyelmek egyikének köszönhetően mindenki láthatta őt. Egy pillanat alatt az emberi szíveket kölcsönös szeretet töltötte be szívélyességgel, bűnbánattal és a vezeklés szellemével. Úgy tűnt, hogy a lelkek megszabadultak a bűn igájától. Mindenki térdre rogyott „saját hibáinak porában”. Szinte mindenki kegyelmet kért, kezét az ég felé nyújtva.  

 Ez egy csodálatos előképe Isten beavatkozásának. Máriát látni, jelenlétét megtapasztalni ez egy különleges kegyelem, amely soha nem látott mértékben nyitja meg az emberi szíveket Isten irgalmára. De a kegyelem nem szünteti meg az Isten által adott szabadságot: “Sokan azok közül, akik makacsul elutasították, hogy Isten irgalmához folyamodjanak, a szemem láttára haltak meg. Megértettem, hogy a látomás a világnak megígért nagy csodát hirdette.”

Sok évvel később Erzsébet asszony 1963. május 19-én nagyon hasonló üzenetet kapott a Szűzanyától: „Szeretetlángom már kezd gyújtani. Tudod kislányom, a választott lellkeknek meg kell küzdeniük a sötétség fejedelmével. Borzalmas zivatar ez! Nem, inkább orkán, mely el akarja pusztítani még a választott lelkek hitét és bizalmát is. De a most készülő rettenetes viharban észlelni fogjátok, Szeretetlángom eget-földet bevilágító fényességét, melyet kegyelmi hatásának kiáradása által a sötét éjben a lelkeknek nyújtok.”

III. Befejezés

Testvérek! Fel kell készülnünk a nehéz megpróbáltatásokra mind az egyházban, mind a világban.Vihar készülődik, mint egykor a Galileai-tengeren, amikor az apostoloknak úgy tűnt, hogy Jézus alszik, és felkiáltottak: Uram, ments meg minket, mert elveszünk! (Mt 8,25)  

De Jézus nem alszik!  A Szűzanya nem alszik!  Az angyalok munkálkodnak!  

Egyedül csak mi ne aludjuk át Isten cselekvésének reggelét!  

Befejezésül szeretném felidézni a libanoni maronita pátriárka, Bechar Boutrous Raï bíboros szavait, aki 2012-ben amikor Libanont felajánlotta, Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének nyomatékosan ezt mondta: „Hisszük, hogy az ima (ereje) megváltoztatja a valóságunkat.”  

Itt az ideje tehát, hogy bátran befolyásoljuk a valóságot, ezért:

1. Gondoskodjunk a lélek tisztaságáról a bűnbánat szentsége által.  

2. Imádjuk az oltáriszentséget!  

3. Találkozzunk a közös imákon!  

4. beszéljünk az embereknek Isten irgalmasságáról. 

5. Szóljunk nekik a Szűzanya szeretetéről   és tegyük fel közvetlenül a kérdést: Be akarod-e fogadni Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját?  

Itt az ideje, hogy küldetésbe álljunk!  Ahogy egykor Erzsébet asszony tette, úgy ma halljuk meg mi is a hívást: “El kell kezdened küldetésedet!”.